I Vesterelven vest for Huthholmen like utenfor Fredrikstad ligger Onsøy Båthavn. Her tilbyr vi 300 båtplasser i en lun og beskyttet havn. Det er det god adkomst, ingen rushtrafikk og gratis parkering for inntil 2 biler. Herfra er det tilgang og kort vei til mange flotte plasser for dagsturer og langturer i en unik skjærgård.

Vi tilbyr båtplassleie på kontrakt uten innskudd. Vi har sesong fra 15. april til 15. oktober. Båthavnen er bevoktet av vaktselskap, og bryggene er i tillegg avlåst med port med kodelås. Vi går også jevnlige inspeksjonsrunder og kontrollerer havnen. Gressvik Marina driver og administrerer havnen, som blir kontinuerlig vedlikeholdt, utviklet og tilpasset dagens høye krav til en moderne båthavn.

Vi har båtplasser til leie med bredde fra 2,0 m til 5,0 m på kvalitetsflytebrygger fra Pontona i både tre- betong og helbetong med optimale muligheter for å fortøye under ulike forhold. Det er god tilgang på vann og strøm på alle båtplassene. Hver av plassene har en fortøyningsbom og en gangbarbom som gir god tilgang og enkel ombordstigning i båten. Båten ligger godt beskyttet ved uvær i vår skjermede havn med optimal utforming og kvalitetsbrygger.

Til store båter kan vi tilby enten longside helbetongflytebrygge eller langs en 1 m bred og komfortabel vikingbom. Inkludert i leieprisen er det vann, vakthold, renovasjon og parkeringsplass for inntil 2 biler.

Havnen har en seilingsdybde på 2,5 – 3 meter og god manøvreringsplass for båter opp til 65 fot.

Vesterelven er i utløpet til Glomma med tilførsel av ferskvann. Det betyr at vi har brakkvann som fører til lite groe og korrosjon på kjølesystem.

Uteseilingsmulighetene er god under alle forhold ved at man kan velge seilingsleden gjennom sentrum av Fredrikstad og ut Østerelven som alternativ sjøvei til blant annet Hvalerøyene.

Fredrikstad Gjestehavn, på denne siden av Værstebroa har drivstoff.

Se havna vår her

Se prisliste

Stor båt?


ALLE storbåtplasser for båtlengde opp til 14 m og bredde 4,40 m på D-brygga, er longside 1 m bred vikingbom. Det er eget strømuttak for vedlikeholdslading, inkludert i prisen!

Storbåtplasser for båter opptil 20 m tilbyr vi longside helbetongbrygger!

Båten ligger godt beskyttet mot uvær i Onsøy Båthavn. Sesongen er fra 15. april til 15. oktober. Havnen er godt bevoktet av vaktselskap og hver brygge er i tillegg avlåst med port og kode.