Fagkunnskap gir trygghet

Vårt mål er å skape varige kunderelasjoner basert på trygghet og tillit. Dette krever mer enn å kun levere kvalitetsprodukter til avtalt tid. Positivitet, initiativ og genuin interesse for faget, er derfor egenskaper vi verdsetter høyt hos våre samarbeidspartnere og ansatte. Med fokus på konstruktive samarbeid og og evne til nytenkning skal vi kontinuerlig bidra til å styrke vår egen og bransjens kompetanse.

«Vår verden» – der land møter hav – synes vi er den vakreste. Vi tar vårt ansvar for å ta vare på og bevare «vår verden» til det beste for oss alle. Vi kildesorterer, avfallshåndterer og tenker miljø når vi jobber.

Båt fra Nimbus i skjærgård

Vår historie

Gressvik Marina AS ble etablert i 1972


Oversiktsbilde Gressvik Marina

På stø kurs siden 1972

Gressvik Marina AS ble etablert i 1972 og er en av landets eldste operative marinaer. Etter noen år med aktivitet kun i sommerhalvåret, ble det i 1980 besluttet å utvide til et helårs fullservicekonsept.

Tidligere Onsøy Marina ble kjøpt i 1994 og lagt i et eget selskap – Onsøy Båthavn AS – med ansvar for bryggeplasser for båter opp til 65 fot. Onsøy Båthavn AS har i dag 300 båtplasser i beskyttet og lun havn.
Onsøy Båthavn AS er nå solgt til A.T.M Invest.

I 2011 var det overtagelsen av Marin Elektro AS, som er navneendret til Gressvik Marina Service AS med å utvide vårt fullservicekonsept. Vi ble med dette også et sentralt Yanmar salgs og servicesenter i Ytre Oslofjord.

I 2017 ble utelagringsområdet på Gressvik Marina Service, Bruket 37, Odden oppgradert med 150 m spuntet kai og 130 meter flytende servicekai. Samtidig ble vår betydelige miljøsatsing sluttført med ny spyleplass og komplett renseanlegg slik at kun renset vann går ut i elven. Hele eiendommen med fullservicedrift leies i dag ut til Ragnar Ringstad AS.

I juli 2018 tok Ragnar Ringstad AS over driften av Gressvik Marina Service AS, som viderefører og styrker et mangeårig og nært samarbeid. Fra januar 2019 er Gressvik Marina Service AS fusjonert inn i Ragnar Ringstad AS.

Ragnar Ringstad AS med Volvo Penta og Yanmar er vår viktigste samarbeidspartner på fullservicetjenester.

Vårt fokus i dag er salg av Nimbus og Paragon samt utleie av båtplasser i Gressvik Marina.

Gressvik Marina AS


40 båtplasser i skjermet havn på Bruket med moderne flytebrygger fra SF Pontona.

35 års erfaring med salg og service på Nimbus og Paragon motorbåter

Permanent Nimbus og Paragon utstilling i hovedbygget

Klemsdal Eiendom – KE- gruppen

Klemsdal Eiendom AS – KE- gruppen er eiendoms og holdingselsskapet. Selskapene i KE- gruppen er:

  • Gressvik Marina AS
  • SF Pontona Norge AS
  • SF Marina System International AB

Gressvik Marina AS