Vinteropplag – Vi tar vare på båten din!

Gressvik Marina Service har ca. 250 båter i vinteropplag. Vi tilbyr vinteropplag i varmtlager, kaldtlager og utelagring.

Vinteropplag i varmtlager.

Her er det alltid min. + 5°C og båtene er tørre og fine gjennom hele vinteren. Her begynner vi også oppussing av båtene om vinteren slik at de som ønsker det kan komme tidlig ut. Her kan vi lagre seil- og motorbåter opptil 35 tonn og 65′.

I vårt kaldtlager i båthuset er det plass til ca 75 båter. Her står båtene trygt og godt avlåst i solide og trygge lokaler med god utlufting. Her kan vi ta inn seil- og motorbåter opptil 39′.

For utelagring bruker vi området syd og øst. Her benytter vi kun våre Aluquip og Seaquip båtstøtter ved lagring av båter. Disse vet vi at holder! Kundene tekker selv båtene med pressening. Vi tilbyr strømuttak med måler til hver båt.

Konservering og vårklargjøring.

Etter sesongslutt bør alle motorer vinterkonserveres. Dette innebærer blant annet skifte av olje og filter, skifte dieselfilter, kontroll av hekkagregat med kontroll og skifting av belg etc.

Før sesongstart kan vi vårklargjøre båten, om vi skal utføre alt arbeid eller om noe ønskes utført av kunden selv, avtales på forhånd.

Trykk her for Prisliste & informasjon

6.5T kran ved servicebryggene

Vi håndterer, løfter, transporterer og plasserer båter opp til 35 tonn og 65 fot. For båter under 6,5T har vi en kaikran ved servicebryggene. Med denne løfter vi og plasserer båten på hydrauliske båthengere fra Brownell. Båtene spyles og inspiserers før transport til opplagsplass eller lagringshall.

Marine Travel lift

Vi har travellift som kan løfte båter opp til 65′ og 35 tonn. Den kan også løfte båter med masten oppe.

Korttidslagring på land for vårpussen.

Til de som har båten ute hele året tilbyr vi kranløft, korttidslagring og utsetting, slik at vårpussen kan tas enkelt, sikkert og effektivt.

Om det er behov for høytrykkspyling av bunnen for å fjerne groe, eller inspeksjon av bunn etter uhell, kan vi tilby kranløft med en av våre kraner.

Din sikkerhet - Vårt ansvar!


All båthåndtering blir utført av personell som har gjennomgått intern opplæring iht. vårt HMS/ IKT- system, samt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og myndighetenes krav til sertifisering.

Alt løfteutstyr er sertifisert og kontrollert av godkjent kontrollinstans etter myndighetenes krav til sertifisering av løfteutstyr.

Gressvik Marina AS ble etablert i 1972 og er en av landets eldste operative marinaer. Etter noen år med aktivitet kun i sommerhalvåret, ble det i 1980 besluttet å utvide til et helårs fullservicekonsept.